Analysering hjälper till att guida hela verksamheten

Webbanalys är en viktig del av all verksamhet online. Med hjälp av analys kan affärsbesluten baseras på kunskap istället för gissningar. Hur kan man fatta bra beslut utan att mäta resultaten? På samma sätt är det svårt att upprepa framgångar om man inte vet vilka faktorer som var avgörande.

Tyvärr fortsätter även stora företag att driva sin onlineverksamhet med blindgångsmetoden, trots att all information och verktyg för att förstå informationen finns tillgängliga för alla.

Analytics hjälper dig att bättre förstå dina kunder, fatta informerade beslut och förbättra din marknadsföring.

Webbanalys används bland annat i sökmotoroptimering, Google-annonsering, konverteringsoptimering och e-postmarknadsföring.

Besöksspårning eller analys?

Google Analytics är ett bra verktyg som används på de flesta seriösa webbplatser. Varför utnyttjas inte den analytiska informationen av alla företag?

Webbanalys slår ofta ihop besöksspårning och analysering, men de är egentligen två steg i samma process.

Innan det går att effektivt analysera resultaten måste tillräckligt mycket data samlas in från besökarnas beteenden på webbplatsen. Det räcker inte att se hur många besökare eller klick som har spårats, eller att skapa vackra grafer.

För att få ut det mest av webbanalys gäller det att sätta upp tydliga mål och utnyttja informationen för att maximera målgångarna.

Välj rätt parametrar

Webbanalys kan mäta många olika saker. Vad som är viktigast att mäta beror främst på dina mål.
Här är några exempel på hur man får ut det mesta av sin analysering:

Spåra användare

Spåra dina användare

Att spåra besökarna är det första steget i att samla in information för senare analys.

Det gör bland annat att vi kan svara på följande frågor:

 • Var kommer besökarna ifrån?
 • Hur länge stannar de på webbplatsen?
 • Hur navigerar besökarna på webbplatsen?
Webbplats-funktionalitet

Webbplats-funktionalitet

De tekniska aspekterna av webbplatsen har en stor inverkan på användarvänligheten och därmed även på försäljningen.

Genom analys kan vi ta reda på:

 • Hur snabbt laddas sidorna för användarna?
 • Hittar dina besökare till rätt sida?
 • Vilka tekniska flaskhalsar existerar?
Riktad marknadsföring

Riktad marknadsföring

Att utforma målinriktad och produktiv marknadsföring är näst intill omöjligt utan att veta vilken kampanj som har lockat till sig kunder. Interaktionen mellan olika marknadsföringskanaler kan inte heller uppskattas med magkänsla.

 • Var kommer köpande kunder ifrån?
 • Vad är konverteringsfrekvensen och snittvärdet per sida/kampanj?
 • Hur stöder olika marknadsföringskampanjer varandra
Säljtratten (sales funnel)

Säljtratten (sales funnel)

Ett köp sker vanligtvis steg för steg i den så kallade säljtratten och särskilt i näthandel finns det ofta en tydlig väg att gå. Det är tyvärr något som förbises allt för ofta, så det är viktigt att identifiera problemområden, så att de kan utvecklas ytterligare.

Webbanalys kan spåra kunden och målen för att bättre förstå i vilket steg av säljtratten som eventuella problem sitter.

Webbanalys är ett tvåeggat svärd

Webbanalys låter dig mäta nästan varenda detalj i dina besökares upplevelser på webbplatsen. Det är väldigt bra, men den överväldiga mängden information gör det även svårt att veta vilka mål som ska nås. Det vanligaste problemen är att fokusera på fel saker, eller att den faktiska innebörden av mätresultaten inte förstås.

När du vill göra användbar analys bör du tänka på att

 • Analysprogram är verktyg, inte lösningar i sig
 • Informationen ska alltid leda till åtgärder (mät endast det som behövs för affärsutveckling)

Hur kan vi hjälpa ditt företag med webbanalys?

 • Välja och installera analysprogram på webbplatsen
 • Skapa anpassade instrumentpaneler för att snabba upp mål och resultat
 • Kompilera data till lättsmälta rapporter som är användbara i verksamheten

 

Behöver du hjälp? Kontakta oss idag!

Kontaktförfrågan

Jag vill höra mer

Lämna din kontaktinformation, så kommer vi att kontakta dig inom 24 timmar

Tjänster
Företaget

Kontaktförfrågan

Jag vill höra mer

Lämna din kontaktinformation, så kommer vi att kontakta dig inom 24 timmar