Vad innebär SEO för E-handel?

Att sökmotoroptimera din webbutik innebär att göra ändringar i nätbuiken som påverkar användarupplevelsen positivt, samt ökar omvandlingsfrekvensen och synligheten i sökmotorer. Många möjliga åtgärder kan utföras, men exakt vad som behöver göras är sidspecifikt och prioriteras efter behov.

Varför är sökmotoroptimering viktigt för E-handel?

Sökmotoroptimering för E-handel är viktigt för att konsumenterna ska kunna hitta dina produkter eller tjänster i de organiska sökresultaten.

På lång sikt är sökmotoroptimering ofta den mest kostnadseffektiva metoden att värva nya kunder. Organisk trafik har dessutom en högre konverteringsfrekvens i många fall.

Det räcker dock inte att sökoptimera webbplatsen, eftersom det är minst lika viktigt att användarvänligheten, navigeringen och resten av användarupplevelsen är minst lika viktig. När alla dessa faktorer kombineras så blir resultatet en riktig säljmaskin, som dessutom är enkel att hitta i sökresultaten.

Det finns ytterligare fördelar som kan skördas ur bättre sökprestanda. När kunderna hittar ditt företags organiska resultat så kan du förbättra eller spara in på din övriga marknadsföring. Kapitalet som investeras i Google Ads kan minskas, medan företagets tillit ökar.

Vad är E-handels-SEO i praktiken?

Praktiskt sett så kan sökmotoroptimering för E-handel delas in i två kategorier; att maximera synligheten i sökmotorer och att öka användarvändligheten.

Vid varje steg i processen bör båda sidorna tas i åtanke för att hitta en balanserad och effektiv lösning, eftersom det inte räcker att bara ranka högt i Google för att öka försäljningen.

SEO för E-handel innefattar bland annat följande ändringar:

Nyckelordsplanering för webbutiker

Nyckelordsplanering

Nyckelordsplanering går ut på att hitta de bästa sökorden och deras varianter, för att kunna optimera sidor för dem och uppnå högre sökresultat. Detta är ett av de viktigaste stegen i sökmotoroptimering, eftersom det informerar alla andra åtgärder, från kategoristrukturen till innehållet.

Nyckelordsplaneringen bör ta hänsyn till många olika detaljer, till exempel affärsplaner, trafikvolymer och konkurrenter. Utifrån nyckelordsplanen kan vi dra slutsatser om struktur, vilka nyckelord som är mest produktiva, vilka sidor som bör rikta sig mot vilka sökord och var konkurrensen är som hårdast.

Kategoristruktur för webbutiker

Kategoristruktur

Kategoristrukturen är naturligtvis en väldigt viktig aspekt, både för att sökmotorer ska förstå webbplatsen och för att användarna ska kunna navigera den. Gruppera nyckelorden från nyckelordsplanen så att de kan delas in i kategorier på bästa möjliga vis.

Kompromisser kan bli nödvändiga för att kategoristrukturen inte ska ha en negativ inverkan på användarvänligheten eller konverteringsfrekvensen. En lyckad utformning av kategorier har en positiv inverkan på övrig optimering och är dessutom bra för användaren. Därmed är det viktigt att allokera tillräckliga resurser för designfasen.

Kategoribeskrivningar för webbutiker

Kategoribeskrivningar

Kategorisidor är några av de viktigaste sidorna i en webbutik och därmed viktigast att sökmotoroptimera. Du kan lägga till många relevanta nyckelord i dina kategoribeskrivningar, vilket hjälper dem att synas i sökresultaten.

Dessa texter är ofta skapade endast för att förbättra sidans synlighet i sökmotorer, men så behöver det inte vara. Kategoribeskrivningar kan lyfta fram detaljer som är användbara för kunden och ha en positiv inverkan på köpbeslutet. Välskrivna kategoribeskrivningar är därmed även lika bra för användarna som för sökmotorerna.

Om du för tillfället endast har ett par generiska rader så kan vi lova att mer högkvalitativt innehåll kommer att öka rankingen i Googles sökresultat.

Produktnamnsoptimering för webbutiker

Optimering av produktnamn

Att optimera produktnamnen innebär bland annat att de är skrivna på rätt språk, i rätt format och innehåller nyckelordet, samt den viktigaste informationen (till exempel färg eller effekt).

Produktnamnen har ofta en stor inverkan på webbplatsens användarvänlighet och kan dessutom hjälpa produktsidorna att synas i sökresultaten (något som många webbutiker förbiser helt och hållet).

Produktbeskrivningar för webbutiker

Produktbeskrivningar

Produktbeskrivningar är förebyggande kundtjänst. Genom att göra den viktigaste och mest relevanta informationen enkel att hitta så hjälper du kunderna att fatta sina beslut, samt besvarar deras frågor innan de ens uppstår. Dessutom påverkar användningen av rätt nyckelord i produktbeskrivningarna den organiska söksynligheten.

Ju tydligare beskrivningen är, desto mindre anledning har kunden att misstänka eller undra över produktens egenskaper och det ökar i sin tur chansen att ett köp genomförs.

SEO för E-handel och produktbeskrivningar går hand i hand. Att använda rätt nyckelord i produkbeskrivningen är väldigt viktigt, eftersom det nästan är omöjligt att hitta produkter i Googles organiska sökresultat om de inte använder rätt söktermer.

Sidtitlar för webbutiker

Sidtitlar

Sidtitlar kan ha en enorm inverkan på rankingen i sökresultat och klickfrekvensen, eftersom det är det första kunden ser i sökresultaten.

På grund av detta bör sidtitlarna vara optimerade för rätt nyckelord, utan att konkurrera med varandra, samt reflektera innehållet på webbsidan på ett ärligt vis. Det är därför sidtitlar följer efter nyckelordsforskning i optimeringsledet. Du hittar ytterligare instruktioner för sidtitlarna här.

Metadata och meta-beskrivningar för webbutiker

Metadata och meta-beskrivningar

Meta-beskrivningar syns enbart i sökresultaten och finns där för att ge ytterligare information om sidans innehåll till besökaren. En bra meta-beskrivning berättar vad som finns på sidan och betoner faktorer som ökar klickfrekvensen.

I praktiken innebär det saker som gör att din sida sticker ut i mängden och lockar till sig besökare. Erbjuder du något unikt, till exempel fri frakt? Nämn det i din meta-beskrivning. Läs gärna mer om meta-beskrivningar.

Länkbyggnad för webbutiker

Länkbyggnad

Externa länkar har en betydelsefull inverkan på en webbsidas synlighet, tillförlitlighet och hänvisningstrafik. Kort sagt brukar pålitliga webbplatser ha relevanta länkar från andra pålitliga webbplatser och sökmotorer gillar att visa pålitliga webbplatser.

Länkbyggnad kan vara den svåraste och mest tidskrävande delen av SEO för E-handel, på grund av den stora mängden sidor. Läs mer om att bygga länkar i vår guide till länkbyggnad och i avsnittet om länkar i vår SEO-guide.

Hur går SEO för E-handel till i praktiken?

Ordentlig sökmotoroptimering är inte en paketlösning, utan skräddarsys från fall till fall. I allmänhet kan SEO för E-handel grovt fördelas i följande steg:

1. SEO-strategi

Allting börjar med en genomtänkt SEO-strategi, som i sin tur följer den övergripande marknadsplanen. Sätt upp mål och budget, undersök dina konkurrenter och klienter, planera hur du bäst kan starta ett projekt för den specifika webbutiken.

2. Nyckelordsforskning och kategorisering

När din strategi är utformad kan du börja med nyckelordsforskning och gruppera nyckelorden efter tillhörande produkter/kategorier. Eftersom detta lägger grunden för resterande optimering bör det göras med omsorg.

3. Optimera sidtitlar och meta-beskrivningar

När nyckelorden och kategorierna är kartlagda så kan titlarna och kategoribeskrivningarna skrivas. Skriv texterna för besökarna, men arbeta in sökord och varianter på ett naturligt vis.

4. Optimera produktnamn och produktbeskrivningar

Att optimera produktnamnen ökar försäljningen och förbättrar produktsidornas placering i sökresultaten. När du har gjort nyckelordsforskning är det enkelt att välja rätt produktnamn och utforma produktbeskrivningar. Inkludera alla relevanta detaljer i beskrivningen av en produkt, så som märke, färg, material, effekt, storlek, egenskaper och funktioner.

5. Innehållsoptimering (eller innehållsproduktion)

Innehållet bör optimeras för rätt sökord, samtidigt som generiska texter bör ersättas med unika och säljande texter, men i många fall krävs även ytterligare innehåll. Innehållets innebörd blir ofta väldigt tydlig när man jämför två olika butiker i samma bransch.

Jobbet börjar på hemsidan och fortsätter till sidorna som är viktigast att synas i sökresultaten, det vill säga kategorisidorna i de flesta fallen. Därpå kommer det mest tidskrävande steget, nämligen att skriva och optimera produktbeskrivningarna. På samma gång som innehållet optimeras bör interna länkar läggas till på logiska platser, för att underlätta navigeringen och samtidigt markera för sökmotorer vilka sidor som är viktigast.

Välskrivet och sökmotoroptimerat innehåll innehåller ett antal relevanta nyckelord och längre sökfraser, som kan inkludera så kallade ”long tails”, för att synas i fler sökresultat utan att riskera placeringen för de huvudsakliga nyckelorden.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att innehållet ska vara skrivet för användarna, inte för sökmotorer. Lättläst, informativt innehåll som besvarar frågor innan de uppstår och samtidigt uppmanar till köp – Det är målet.

7. Analys och uppföljning

Digital marknadsföring är inte effektiv utan att analysera resultaten. Det gäller att kontrollera målen, bevaka hur synligheten påverkas, ta reda var problemen uppstår och vad som har lyckats, för att sedan kunna ta ytterligare åtgärder.

8. Tester och utveckling

Genom att spåra vilka sökord som leder till flest konverteringar och hur de rankar i sökresultaten kan du ta reda på var nästa investering bör placeras. Börja med att optimera och bygga länkar för de mest lönsamma nyckelorden.

Genom att följa besökarnas beteenden på sidan kan du identifiera var problemen finns. Det kan vara något med sidans layout, design, laddningstid, innehåll eller tekniska problem som leder till att besökare lämnar en viss sida. En trasig länk eller knappar som sitter för nära varandra kan leda till många övergivna varukorgar.

Om du tror att din webbutik kan få ut mer av sina befintliga besökare, läs mer om konverteringsoptimering (CRO), eller kontakta oss längre ner på sidan.

Är SEO för E-handel en bra investering?

Sökmotoroptimering för webbutiker är en hörnsten i din synlighet på nätet, som alltid bör vara en del av din digitala marknadsföring. Inte bara är det oftast det mest kostnadseffektiva sättet att få nya kunder på lång sikt, utan dessutom kompletterar SEO dina övriga marknadsföringsåtgärder.

Informationen du får av din nyckelordsforskning och planering är precis lika värdefull för att annonsera med exempelvis Google Ads. Dessutom ökar kvalitetspoängen för dina Google-annonser om beskrivningarna, sidtitlarna och så vidare innehåller rätt sökord.

Så oavsett om du vill satsa främst på betald eller organisk trafik lönar det sig rejält att optimera din webbutik först. När din butik syns i både organiska och betalda resultat så ökar dessutom tilliten för ditt företag.

Vad är skillnaden på bra och dålig SEO för E-handel?

Det är viktigt att ta hänsyn till användarvänligheten när en webbutik optimeras. Dålig SEO innebär att allt fokus läggs på rankingen, utan att tänka på navigering, relevans, trafik eller konverteringar. Därtill kan dålig sökmotoroptimering innebära att man använder sig av tveksamma metoder, så som att köpa länkpaket.

Bra sökmotoroptimering är däremot byggd på research, planering, analys, uppföljning och en övergripande marknadsföringsstrategi. När du väljer en seriös SEO-konsult kommer du med andra ord aldrig få höra tomma löften om garanterade positioner på Google, dyra länkpaket eller andra magiska tricks. En riktig partner kan förklara varför alla de olika stegen utförs och vad som ska uppnås.

Vad kan du förvänta dig av SEO för E-handel?

  • Ökad trafik från organiska sökningar
  • Stor avkastning på investerat kapital
  • Tydliga rapporter där du själv kan se utvecklingen

Följ länken för mer information om våra SEO-tjänster, eller kontakta oss nu!

Kontaktförfrågan

Jag vill höra mer

Lämna din kontaktinformation, så kommer vi att kontakta dig inom 24 timmar