Vad sägs om tre års försprång?


VD:s världen över i alla tänkbara branscher blir allt mer intresserade av att expandera internationellt. I Maj 2015 utförde KPMG en studie som visar att 30% av verkställande direktörer såg geografisk expansion som sin främsta strategiska investeringsprioritet inom de kommande tre åren. På samma gång sågs det av en fjärdedel av dem som en stor utmaning på så kort tid.

Majoriteten av VD:s har trots det redan ställt in sig på marknader utomlands. När de frågades om viktiga investeringar gällande tillväxt svarade så många som 47% av dem att geografisk expansion var ett stort fokus för deras företag, medan 40% svarade marknadsföring. 37% kommer satsa på produktutveckling och endast 34% på att expandera inom sina hemlands gränser.

Viktiga prioriteringar för investeringar gällande tillväxt

USA toppar listan över de mest attraktiva länderna när det gäller uppfattad tillväxtpotential. Kina kommer på andra plats, med västra Europa tätt efter. Därpå rundar centrala Europa och Indien av topplistan.

Topp 5 länder med störst tillväxtpotential

Källa: KPMG, Global CEO Outlook 2015

Å andra sidan var det 95% av Kinesiska företagsägare som hade stort förtroende för tillväxtmöjligheterna i sitt egna land, medan motsvarade siffra i USA endast var 31%. I Tyskland var det omkring hälften som såg potential utan att expandera till andra länder.

Tyckte du att detta var intressant? Dela artikeln i sociala medier!